Garantie en Klachten

Garantie, reparatie en Klachten

Garantie

Wij doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging, mits geleverd in de originele verpakking. U dient er alleen zelf voor zorg te dragen dat het product bij ons geleverd wordt.

Op snijplotters zoals de Cameo en Cricut geven wij garantie, indien het aan de hardware van de machine ligt, zonder constatering, dat het is ontstaan door het (foutieve) gebruik ervan. Slijtage van onderdelen van de machines zelf of de bijbehorende producten als messen, autoblades, snijstrippen, en andere artikelen, die door het gebruik van de machine kunnen slijten en vervangen moeten worden, vallen niet onder de garantie.

Houd er rekening mee dat Glitter Glamour zich het recht voorbehoudt om de staat van uw geretourneerde product te beoordelen en een restock kosten in rekening te brengen van maximaal 25% van de aankoopprijs van het product, die zou worden verrekend met uw bedrag. In de meeste gevallen wordt afgezien van deze potentiële voorraadtoeslag, mits uw product als ongeopend / ongebruikt wordt geretourneerd. Voor geretourneerde producten die worden geopend / gebruikt (zelfs "zacht gebruik" of "eenmalig gebruik") zijn dergelijke kosten van toepassing. Door uw product terug te sturen, gaat u ermee akkoord dat u deze voorwaarden begrijpt en ermee akkoord gaat. "

Indien er geconstateerd wordt, dat het defect aan de machine is ontstaan door (foutief) gebruik of slijtage, geven wij geen geld retour en valt dit niet onder garantie. Mochten wij het product wel kunnen repareren voor u, zullen wij u vooraf voorzien van een prijsopgave. Hier willen wij dan schriftelijk een akkoord op ontvangen.

Wij geven geen garantie op problemen die zijn ontstaan door de software. Software problemen dienen rechtstreeks gecommuniceerd te worden met de support afdelingen van de fabrikant van de plotters.

Mocht u de pers toezenden in uw eigen verpakking is GlitterGlamour, alsmede de vervoerder niet verantwoordelijk voor verhaal van schade ontstaan tijdens transport.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@glitterglamour.nl .